Privacy

Disclaimer

Vennootschap onder firma: De Energiespecialist B.V.

KvK-nummer: Kvk.nl 61985295

http://www.de-energiespecialst.nl

 

hierna te noemen: De Energiespecialist

Deze website is eigendom van De Energiespecialist. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene

informatie, afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan aan de inhoud

van deze website geen rechten worden ontleend.

 

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Werking website

De Energiespecialist kan niet garanderen dat deze website accuraat functioneert. Wel doen wij daarvoor ons

uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor

schade lijdt.

 

Informatie op website:

Op deze website wordt gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet

gecontroleerd op juistheid. De Energiespecialist is niet verantwoordelijk voor die informatie.

 

Gebruik van informatie:

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van De

Energiespecialist. De informatie op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van De Energiespecialist worden overgenomen, geopenbaard of op welke wijze dan ook worden gekopieerd

of doorgelinkt.

 

Over de disclaimer

De Energiespecialist behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer

vindt u altijd op deze website.

 

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van De Energiespecialist kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend

bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te

gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren