Christiaan Huygensweg 3D, 5151DM Drunen T   073 - 260 06 00 E   info@de-energiespecialist.nl
20-04-2022

Energielabel C verplicht in 2023. Ook snel naar Energielabel C?

Een gebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én/of de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100 m² moet in 2023 verplicht energielabel C of beter hebben. Dit betekent dat alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden, getroffen moeten zijn en dat op basis daarvan een energielabel is geregistreerd.

Deze verplichting komt voort uit het Europese Energieakkoord uit 2013 en is alsmede in deze vorm opgenomen in het regeerakkoord van 2017, met als doel een reductie van 40% van de CO² uitstoot in 2030 te creëren.

 

 

Hoe verloopt de handhaving op nakoming van de verplichting?

 

Hetzelfde als bij de informatieplicht van de erkende maatregelen (voor bedrijven met  een jaarafname > 50.000 kWh en/of 25.000 m³) zijn ook de omgevings- diensten vanuit uw gemeente verantwoordelijk voor de handhaving op  de gebouwen labels. Wanneer een kantoorgebouw per 1 januari 2023 niet het verplichte energielabel C of beter heeft, mag het bevoegd gezag per direct de kantoorfunctie intrekken. Het kantoor mag dan niet meer gebruikt worden, totdat er alsnog een energielabel C of beter is geregistreerd

Als u op basis van bovenstaande niet zeker weet of u moet voldoen aan het verplichte energielabel C voor uw kantoor, druk dan hier voor een uitgebreid overzicht met praktijksituaties.

Moet uw kantoor inderdaad voldoen aan een energielabel C en heeft u deze nog niet of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste accountmanager. Wij helpen u graag om de juiste stappen te doorlopen om minimaal een energielabel C te kunnen registreren!

Christiaan Huygensweg 3D
5151DM Drunen
T   073 - 260 06 00
E   info@de-energiespecialist.nl

Onze partners

De Zonspecialist 2024 Privacyverklaring Algemene voorwaarden
Realisatie door: Inkoppers